Những người nước ngoài đủ tư cách cũng có thể hưởng lợi ích bảo hiểm Y tế Quốc gia giống như vậy. Ngoài việc được hưởng mức phí thấp đáng kể, mọi người dân tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc có thể được kiểm tra sức khỏe miễn phí 2 năm một lần.

Cá nhân tự đóng

Hàng tháng, người nộp có thể thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng hoặc bưu điện và sẽ nhận được hoá đơn. Nguời nước ngoài có visa cư trú dạng F1, F2 và F5 có thể nộp phí bảo hiểm giống mức với người Hàn Quốc. Người kết hôn với người Hàn Quốc có thể đóng mức phí giống mức của người Hàn Quốc không phân biệt loại visa nào họ đang giữ.

Nếu một người kết hôn với người Hàn Quốc có con sinh ra mang quốc tịch Hàn Quốc và không thể đóng phí bảo hiểm vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì Chính phủ Hàn Quốc khi đó sẽ chi trả phí bảo hiểm.

Điều kiện để đăng ký bảo hiểm Y tế Quốc gia (dành cho người nước ngoài)

Chỉ những ai có thẻ đăng ký người nước ngoài mới có thể đăng ký bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc.

Những người đang làm việc trong doanh nghiệp đủ tư cách pháp nhân, công sở và giáo viên được tham gia bảo hiểm Y tế Quốc gia tự động.

Người không tham gia tại các doanh nghiệp có thể tự đăng ký bảo hiểm Y tế Quốc gia bằng cách nộp thẻ đăng ký người nước ngoài và đơn cho Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Quốc gia nhưng chỉ sau khi cư trú tại Hàn Quốc 3 tháng hoặc nhiều hơn thế. 

Người nước ngoài có thể chứng minh sẽ ở lại Hàn Quốc nhiều hơn 3 tháng để học tập hay làm việc cũng có thể nộp đơn mặc dù chưa ở Hàn Quốc tròn 3 tháng.

Nếu một người đã đăng ký bảo hiểm Y tế Quốc gia tại nơi làm việc thì vợ hoặc chồng của người đó tự động được tham gia bảo hiểm y tế nếu vợ  hoặc chồng khẳng định độc lập về hoàn thuế.

Theo Vietnamese.korea.net