Minh họa

Theo đó, người châu Á sẽ chiếm 38% tổng số người nhập cư ở Mỹ, trong khi người gốc Tây Ban Nha sẽ là 31%.

Kể từ năm 2010, người châu Á nhập cư Mỹ nhiều hơn người gốc Tây Ban Nha. Trong giai đoạn 2000-2015, dân số gốc châu Á của nước này tăng 72%, từ 11,9 triệu người lên 20,4 triệu người.

Hiện nay, có khoảng 20 triệu người Mỹ gốc Á trong tổng dân số 323 triệu người của Mỹ.

                                                                           Theo Thừa Thiên Huế online