Đài Loan muốn giải quyết tình trạng nguồn nhân lực ngày càng giảm

Theo đó, những người “với tài năng đặc biệt” có thể nộp đơn xin thường trú sau khi làm việc ở Đài Loan được khoảng 3 năm; đối với chuyên gia và lao động có kỹ năng thì cần làm việc lần lượt 5 và 7 năm.
Ngoài ra, sinh viên nước ngoài tốt nghiệp và làm việc ở Đài Loan từ 5 - 7 năm cũng có thể được xem xét.
Nếu nghị viện thông qua, dự luật mới sẽ có hiệu lực từ năm tới. Dự luật nhằm ứng phó việc nhiều nhân tài từ Đài Loan chuyển sang Trung Quốc đại lục sinh sống do nhận được nhiều ưu đãi, đồng thời là cách vùng lãnh thổ này giải quyết tình trạng nguồn nhân lực ngày càng giảm.

Theo Thanh niên