Cụ thể, 109 quận, huyện thuộc 12 tỉnh, thành có tỷ lệ lao động tại Hàn Quốc đã hết hợp đồng không về nước trên 30% sẽ thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2017.

Tuy nhiên, quy định trên không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp trong năm 2017 đối với các huyện ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển năm 2016. Cụ thể là các tỉnh Hà Tĩnh (huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà và huyện Kỳ Anh),  tỉnh Quảng Bình (huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới).

Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: HV
Đồng thời, căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2017, sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2018 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp. Những địa phương giảm được tỷ lệ và số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ được dỡ bỏ việc tạm dừng tuyển lao động.
                                                                                                                                                                                                Theo plo.vn