Tư vấn sức khoẻ cho công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội)

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), mặc dù khu vực công nghiệp và xây dựng có số lượng DN không nhiều nhưng là khu vực thu hút nhiều lao động nhất với 9,1 triệu người (chiếm 64,8% lao động toàn bộ DN). Trong giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 5,8% lao động.

Cùng đó, khu vực dịch vụ đang có tỉ trọng số lượng doanh nghiệp lớn nhất trong toàn bộ DN nhưng lại thu hút LĐ thấp hơn nhiều so với khu vực công nghiệp và xây dựng.

Theo thành phần kinh tế, cùng với su hướng giảm dần về số lượng DN, số LĐ làm việc trong các DNNN cũng đang giảm dần về số lượng và cơ cấu trong toàn bộ DN. Tính đến thời điểm 31.12.2016, số LĐ làm việc trong các DNNN là 1,31 triệu người (chiếm 9,3% lao động toàn DN), bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực này giảm 4,2% lao động.

Các DN ngoài nhà nước hiện thu hút lớn lực lượng lao động. Bình quân giai đoạn 2010-2016, mỗi năm khu vực này thu hút thêm 6,2% lao động.

Trong tổng số 30/63 tỉnh có tốc độ thu hút LĐ đông trong khu vực DN trong đó có Thái Nguyên tăng 19,7%; Bắc Ninh tăng 19,6%; Hậu Giang tăng 15,5%; Tiền Giang tăng 14%...

Nhằm thu hút các LĐ vào làm việc tại khu vực này, Bộ KHĐT kiến nghị tiếp tục đổi mới cơ cấu, thành phần kinh tế trong DN theo hướng xắp xếp lại các DNNN, thu hút vốn FDI hiệu quả hơn và đặc biệt là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Theo Lao động