Ảnh minh họa

Thiếu hụt nhân công là thách thức Nhật Bản đang đối mặt do dân số già hóa. Dự luật nói trên quy định hai loại thị thực mới cho người nước ngoài làm việc trong những lĩnh vực thiếu lao động ở Nhật Bản. 

Loại thứ nhất dành cho những lao động có tay nghề và trình độ tiếng Nhật nhất định, được phép lưu trú đến 5 năm, song không được đưa gia đình đi cùng. 

Loại thứ hai dành cho lao động có tay nghề cao hơn, có thể đưa gia đình đi cùng và được cấp quyền cư trú.

Dự luật sẽ áp dụng trong hàng chục lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, xây dựng, khách sạn, điều dưỡng... 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita cũng cho biết, sẽ không hạn chế số lao động nước ngoài. Một số dự đoán cho rằng, Nhật Bản có thể tiếp nhận thêm 500.000 lao động nước ngoài, tăng 40% so với 1,28 triệu (2% lực lượng lao động) hiện nay.

Theo Hà Nội Mới