Minh họa

Việt Nam đang là nước có mức tăng trưởng về lương nhanh thứ hai châu Á, theo một báo cáo gần đây của Công ty nhân sự toàn cầu Korn Ferry. Báo cáo này dựa trên số liệu thu thập từ 20 triệu lao động tại 25.000 doanh nghiệp ở 110 nước mà công ty này đang theo dõi.

Tiền lương tăng lên nhưng nhưng nhiều nhu yếu phẩm cũng tăng theo. Tôi ra chợ thấy giá cả lên, hỏi tại sao thì người bán trả lời gọn lỏn "do lương tăng".

Cần phải làm sao để cải thiện đời sống của công nhân một cách căn cơ?

Theo VNexpress