Ảnh minh họa

Theo công văn Bộ LĐ-TB- XH gửi các doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan, liên quan đến quy định "bãi bỏ quy định lao động nước ngoài làm công việc quy định tại khoản 8 đến khoản 10, mục 1 Điều 46 Luật Dịch vụ việc làm khi hết hạn hợp đồng phải xuất cảnh 1 ngày" trong Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm sửa đổi của Đài Loan có hiệu lực từ ngày 5-11-2016, cho phép lao động nước ngoài làm việc trên lãnh thổ, lãnh hải Đài Loan được ở lại làm việc theo hợp đồng mới mà không phải về nước.

Bộ LĐ-T-XH cho biết đã làm việc và thống nhất với phía Đài Loan về việc DN Việt Nam không phải tạm ứng tiền vé máy bay và tiền thu dung đối với NLĐ do DN đã đưa đi nhưng bỏ hợp đồng tại kỳ hợp đồng mới sau khi được gia hạn tại chỗ.


Vì vậy, nếu DN nhận được thông báo về việc phải tạm ứng tiền phí thu dung và vé máy bay hoặc yêu cầu giải quyết phát sinh đối với những lao động do DN đưa đi nhưng đã được gia hạn tại chỗ, doanh nghiệp kịp thời thông báo tới Cục Quản lý lao động nước ngoài để xác minh thông tin và phối hợp, hỗ trợ xử lý đảm bảo trong giới hạn trách nhiệm đã cam kết của DN.

Bộ cũng đề nghị các DNbáo cáo số lao động do DN đưa đi làm việc tại Đài Loan, hết hạn hợp đồng được gia hạn tại chỗ tính đến ngày 20-11-2018 để tiện theo dõi, quản lý số lao động do DN đã đưa đi được gia hạn tại chỗ. Đối với NLĐ được gia hạn tại chỗ sau ngày 20-11-2018 trở đi, khi DN có lao động hết hạn hợp đồng với DN  và được gia hạn tại chỗ thì được thực hiện việc cập nhật thông tin về lao động này.

Theo Người Lao động