Sáng 10/7, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm của Việt Nam.

Theo báo cáo, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Số này bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Trong tổng số 30,8 triệu người bị ảnh hưởng, có 28,7 triệu người có việc làm; gần 900.000 người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động (không tham gia hoạt động kinh tế).

Lực lượng lao động giảm sâu kỷ lục


Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 72% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 67,8% lao động bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 25,1%.

Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II là 53,1 triệu người, giảm 2,2 triệu người so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan này ghi nhận đây là năm ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục từ trước đến nay.

Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động giảm sâu kỷ lục từ trước đến nay. Ảnh: Phạm Ngôn.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với quý trước và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là mức giảm nhiều nhất trong vòng 10 năm qua.

Một số ngành có số lao động giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 324.600 người); ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 160.000 người); ngành giáo dục và đào tạo (giảm 122.700 người); ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy (giảm 120.000 người).

Tổng cục Thống kê cho biết số người từ 15 tuổi trở lên thiếu việc làm trong quý II là gần 1,5 triệu người, tăng 364.000 người so với quý trước và tăng 726.600 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Gần một nửa người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động trong quý II đang làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 48,2%.

Giảm thu nhập


Thu nhập bình quân tháng của lao động trong quý II giảm, là năm đầu tiên ghi nhận mức giảm thu nhập trong vòng 5 năm qua. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của lao động là 5,2 triệu đồng, giảm 525.000 đồng so với quý trước, giảm 279.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thóng kê cũng khuyến nghị một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động phục hồi sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế. Thứ nhất, cần đẩy mạnh việc thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, đảm bảo chi đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Thứ hai, cần nghiên cứu để xây dựng các gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế, bao gồm lao động nữ và lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chịu tổn thương bởi diễn biến khó lường của dịch Covid-19 nhằm giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thứ ba, cần đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để phục hồi hoạt động kinh tế của tất cả các ngành.

Thứ tư, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát trên thế giới, lao động không sử dụng hết tiềm năng có xu hướng gia tăng, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động trong trạng thái “bình thường mới.

Thứ năm, doanh nghiệp và người lao động cần nắm bắt nhu cầu lao động của nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi phương thức sản xuất đáp ứng yêu cầu mới sau khi xảy ra dịch Covid-19 để đào tạo, nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu lao động trong xã hội.

Theo Zing