1. 1. Không ăn kẹo cao su ngoài đường ( sẽ bị phạt nặng).

  1. 2. Không ăn uống trên tàu điện ngầm MRT (sẽ bị phạt nặng).

  1. 3. Xuất trình passport khi mua sắm hàng hóa và đề nghị nhận lại hóa đơn hoàn thuế (giá trị hoá đơn từ S$100), làm thủ tục nhận lại tiền thuế 7% tại sân bay.

  1. 4. Mua sim điện thoại, thẻ dùng MRT tại sân bay.


  1. 5. Lấy bản đồ du lịch Singapore và bản đồ MRT tại sân bay hay bản đồ du lịch tại các khách sạn.


  1. 6. Cố gắng dùng tay phải trong các giao dịch xã hội, ví dụ như bắt tay hoặc tặng hoa, quà.

  1. 7. Hãy tháo bỏ giày dép trước khi bước vào nhà riêng hoặc nơi thờ cúng (trừ nhà thờ và giáo đường Do thái).


H.H (phunungaynay.vn)