Người cao tuổi Nhật Bản chơi với chó robot tại một viện dưỡng lão

Thống kê cho thấy những người từ 65 tuổi trở lên đang tăng mức kỷ lục 35,6 triệu người, tức 28,1% tổng số dân của Nhật.
Đây cũng là tỷ lệ cao nhất thế giới, theo dữ liệu của LHQ. Cũng theo số liệu vừa công bố,Nhật Bản có 20,7% dân số từ 70 tuổi trở lên, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, cứ 5 người lại có 1 người 70 tuổi hoặc hơn. Tình trạng dân số già tại quốc gia Đông Á này xảy ra do tỷ lệ sinh giảm và ngày càng có nhiều người Nhật sống thọ hơn trước. Bộ Y tế nước này cho biết hiện có 69.785 người Nhật hơn 100 tuổi, trong số đó hơn 88% là phụ nữ.

Theo Thanh niên