Từ vựng:

an toàn

chung

máy bay

mình

nhanh

quả bóng

quần soóc

tàu hỏa

tàu thủy

vội

xe bò

xe lửa

xe ngựa

xe điện

xe điện ngầm

 

Luyện viết:

Mẫu câu: Mai/ ăn sáng >> Mai đã ăn sáng rồi

Bài tập:

1, Mai / về Việt Nam chơi

2, Ba / mua quà tặng mẹ

3, Lân / đi thăm Hội An

4, Mai  / có quyển từ điển tiếng Việt

5, Lan / mua bánh mì

6, Hùng / làm xong bài

7, Phương / trả tiền