Sơn: Chị Phương ơi, chị học ở trường nào?
Phương: Chị học ở trường Chu Văn An.
Sơn: Trường Chu Văn An ở đâu?
Phương: Trường ở bên Hồ Tây. Còn em học lớp mấy?
Sơn: Em học lớp 3.
Phương: Lớp em có bao nhiêu học sinh?
Sơn: Lớp 3C của em có 40 học sinh.
Phương: Hôm nay em học môn gì?
Sơn: Em học các môn Toán, Tiếng Việt và học vẽ, học đàn.

(Nguồn: Tiếng Việt Online)