Sơn: Xin lỗi bạn! Đây có phải phố Đông không?
Nam: Phải, đây là phố Đông. Bạn cần gì?
Sơn: Tớ tìm hiệu sách và quán kem.
Nam: Hiệu sách ở đây.
Sơn: Còn quán kem ở đâu?
Nam: Quán kem ở kia.
Sơn: Có phải nhà màu xanh không?
Nam: Không phải. Quán kem ở bên cạnh.
Sơn: Cảm ơn bạn.
Nam: Không có gì.
Sơn: Tớ là Sơn.
Nam: Tớ là Nam. Nhà tớ ở kia.

Nguồn: Tiếng Việt Online