Từ vựng:

cấm

ô tô

tắc đường

vỉa hè

xe

xe máy

xe nôi

xe ôm

xe đạp

xích lô

đèo

 đi bộ

 đi chơi

đi học


 

 


Hội thoại: Cậu có đến đúng giờ không?Sơn: Hôm nay trời mưa, tắc đường. Nhiều người đi học muộn quá.

Hà: Cậu có đến đúng giờ không?

Sơn: Không.

Hà: Cậu đi bằng gì?

Sơn: Tớ đi xe buýt. Còn cậu?

Hà: Tớ đi xe máy. Bố tớ đèo. Muộn 10 phút.

Sơn: Hoa có đi học muộn không?

Hà: Có. Muộn 5 phút.

Sơn: Bạn ấy đi xe gì?

Hà: Xe đạp.

Sơn: Tuấn có đi học đúng giờ không?

Hà: Có. Bạn ấy đi bộ, đường không tắc.

Sơn: Có xe gì đi trên vỉa hè không nhỉ?

Hà: Có.

Sơn: Xe gì?

Hà: Xe nôi.(Nguồn: Tiếng Việt Online)