Hai người khách này đưa sự việc lên mạng và làm ầm ĩ vì cho rằng mình bị phân biệt đối xử, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược với hy vọng của họ.
Đoạn băng ghi lại thời điểm quản lý nhà hàng nướng yêu cầu hai người rời khỏi và từ chối lấy tiền.
“Các cô không cần trả tiền – các cô có thể đi. Làm ơn đi đi. Thật sự đó, tôi chưa bao giờ thấy cách ăn uống kinh khủng như thế”, người quản lý nói.
Một trong hai người quyết định chia sẻ đoạn ghi hình trên mạng xã hội WeChat , đồng thời chỉ trích nhà hàng này "đối xử thô lỗ với họ chỉ vì là người Trung Quốc", theo tờ Qianjiang Evening News.
“Phải chăng đây là tiêu chuẩn phục vụ đặc biệt cho khách nước ngoài? Tại sao khách hàng Nhật Bản ngồi kế chúng tôi lại được đối xử hoàn toàn khác?”, một người chất vấn.
Lâu nay du khách Trung Quốc thường mang tiếng xấu khi thăm thú nước ngoài. Vì thế, thay vì lên tiếng phẫn nộ cho đồng hương, đa số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra tò mò hai người này đã cư xử như thế nào để bị đuổi thẳng như thế.
Sau đó, đài truyền hình Fuji TV dẫn lời nhân viên nhà hàng cho biết du khách Trung Quốc gọi món tôm và ném vỏ đầy sàn nhà.
Họ cũng ngồi ở bàn lâu hơn giới hạn 90 phút cho dịch vụ buffet của nhà hàng dù đã nhiều lần được nhắc nhở.
Trước thông tin trên, thậm chí người Trung Quốc cũng thấy bẽ mặt vì hành vi này.
“Thật sự quá xấu hổ - họ đáng bị đối xử như vậy”, một người bình luận trên Weibo.

Theo Thanh niên 

“Làm ơn đi khỏi!”, đó là lời yêu cầu của quản lý một nhà hàng ở thành phố Osaka sau khi chứng kiến cung cách ăn uống quá “kém sang” của hai phụ nữ trẻ đến từ Trung Quốc.

Hai người khách này đưa sự việc lên mạng và làm ầm ĩ vì cho rằng mình bị phân biệt đối xử, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược với hy vọng của họ.
Đoạn băng ghi lại thời điểm quản lý nhà hàng nướng yêu cầu hai người rời khỏi và từ chối lấy tiền.
“Các cô không cần trả tiền – các cô có thể đi. Làm ơn đi đi. Thật sự đó, tôi chưa bao giờ thấy cách ăn uống kinh khủng như thế”, người quản lý nói.
Một trong hai người quyết định chia sẻ đoạn ghi hình trên mạng xã hội WeChat , đồng thời chỉ trích nhà hàng này "đối xử thô lỗ với họ chỉ vì là người Trung Quốc", theo tờ Qianjiang Evening News.
“Phải chăng đây là tiêu chuẩn phục vụ đặc biệt cho khách nước ngoài? Tại sao khách hàng Nhật Bản ngồi kế chúng tôi lại được đối xử hoàn toàn khác?”, một người chất vấn.
Lâu nay du khách Trung Quốc thường mang tiếng xấu khi thăm thú nước ngoài. Vì thế, thay vì lên tiếng phẫn nộ cho đồng hương, đa số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra tò mò hai người này đã cư xử như thế nào để bị đuổi thẳng như thế.
Sau đó, đài truyền hình Fuji TV dẫn lời nhân viên nhà hàng cho biết du khách Trung Quốc gọi món tôm và ném vỏ đầy sàn nhà.
Họ cũng ngồi ở bàn lâu hơn giới hạn 90 phút cho dịch vụ buffet của nhà hàng dù đã nhiều lần được nhắc nhở.
Trước thông tin trên, thậm chí người Trung Quốc cũng thấy bẽ mặt vì hành vi này.
“Thật sự quá xấu hổ - họ đáng bị đối xử như vậy”, một người bình luận trên Weibo.

“Làm ơn đi khỏi!”, đó là lời yêu cầu của quản lý một nhà hàng ở thành phố Osaka sau khi chứng kiến cung cách ăn uống quá “kém sang” của hai phụ nữ trẻ đến từ Trung Quốc.

Hai người khách này đưa sự việc lên mạng và làm ầm ĩ vì cho rằng mình bị phân biệt đối xử, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược với hy vọng của họ.
Đoạn băng ghi lại thời điểm quản lý nhà hàng nướng yêu cầu hai người rời khỏi và từ chối lấy tiền.
“Các cô không cần trả tiền – các cô có thể đi. Làm ơn đi đi. Thật sự đó, tôi chưa bao giờ thấy cách ăn uống kinh khủng như thế”, người quản lý nói.
Một trong hai người quyết định chia sẻ đoạn ghi hình trên mạng xã hội WeChat , đồng thời chỉ trích nhà hàng này "đối xử thô lỗ với họ chỉ vì là người Trung Quốc", theo tờ Qianjiang Evening News.
“Phải chăng đây là tiêu chuẩn phục vụ đặc biệt cho khách nước ngoài? Tại sao khách hàng Nhật Bản ngồi kế chúng tôi lại được đối xử hoàn toàn khác?”, một người chất vấn.
Lâu nay du khách Trung Quốc thường mang tiếng xấu khi thăm thú nước ngoài. Vì thế, thay vì lên tiếng phẫn nộ cho đồng hương, đa số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra tò mò hai người này đã cư xử như thế nào để bị đuổi thẳng như thế.
Sau đó, đài truyền hình Fuji TV dẫn lời nhân viên nhà hàng cho biết du khách Trung Quốc gọi món tôm và ném vỏ đầy sàn nhà.
Họ cũng ngồi ở bàn lâu hơn giới hạn 90 phút cho dịch vụ buffet của nhà hàng dù đã nhiều lần được nhắc nhở.
Trước thông tin trên, thậm chí người Trung Quốc cũng thấy bẽ mặt vì hành vi này.
“Thật sự quá xấu hổ - họ đáng bị đối xử như vậy”, một người bình luận trên Weibo.