Việc mở đường bay của hãng Air Asia giữa Manila và thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai nước. Hiện tại, số công dân Philippines sang Việt Nam và công dân Việt Nam sang Philippines ngày càng tăng, theo đà phát triển quan hệ, qua lại của doanh nhân, sinh viên, người lao động,... trong bối cảnh nhu cầu gia tăng thương mại, buôn bán, học tập, giao lưu của hai nước là đối tác chiến lược, trong một cộng đồng chung ASEAN, có những điểm bổ sung cho nhau giữa hai nền kinh tế. 

Nhận định việc mở đường bay, Đại sứ Lý Quốc Tuấn cho rằng đây không chỉ phương tiện thuận tiện để đi lại mà còn là tạo thuận lợi tăng hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đánh giá việc mở đường bay của hãng Air Asia, trong buổi khai trương, ông Dexter Comandador, CEO, Chủ tịch Air Asia Philippines cho rằng tiềm năng lớn về lượng khách không ngừng tăng cho thấy việc hãng mở đường bay vào thời điểm này rất phù hợp vì lượng khách và tiềm năng của thị trường.

Hiện nay, khai thác đường bay Manila - TP. Hồ Chí Minh - Manila còn có hãng Philippine Airlines và Cebu Pacific Airlines

Theo Thế giới và Việt Nam .