Hòn đảo Faisans chia sẻ chủ quyền giữa Tây Ban Nha và Pháp

Hòn đảo đặc biệthay “quốc tịch”t này có tên Faisans, vốn là tâm điểm của cuộc đàm phán kéo dài suốt 3 tháng giữa Tây Ban Nha và Pháp năm 1659 nhằm chấm dứt tranh chấp dải đất này.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận, theo đó, cả Pháp và Tây Ban Nha đều có quyền chủ quyền đối với hòn đảo có diện tích ban đầu khoảng 6.000m2 và nay giảm chỉ còn 3.000m2 do nước biển xâm lấn.


Faisans, có chiều dài khoảng 200m, nằm cách cửa sông Bidasoa đổ ra Đại Tây Dương 6km, gần biên giới Pháp - Tây Ban Nha. Chỉ huy hải quân ở thành phố San Sebastian của Tây Ban Nha và chỉ huy hải quân Pháp ở Bayonne có vai trò là thống đốc của hòn đảo này.Theo thỏa thuận, hòn đảo sẽ thuộc chủ quyền của Tây Ban Nha từ ngày 1/2 - 31/7 hằng năm và thuộc chủ quyền Pháp trong 6 tháng còn lại của năm.

Theo Thế giới và Việt Nam