Vì sao phải ghi tên người định kết hôn vào Giấy xác nhận độc thân?
21:16 17/07/2020
Yêu cầu ghi rõ thông tin của người dự định kết hôn vào Giấy xác nhận độc thân nhằm đề cao tính nghiêm túc, trách nhiệm của các bên đối với hôn nhân.