Việt kiều Mỹ phát miễn phí hơn 10.000 suất ăn để chia sẻ khó khăn với người dân địa phương
19:30 14/09/2020
Kể từ khi bắt đầu chương trình "Free Food Friday" hồi giữa tháng 3, đến nay The Recess Room đã phát đi hơn 10.000 suất ăn miễn phí.