Kim Cương ôn chuyện tình trong hồi ký
13:40 17/09/2020
"Kỳ nữ" Kim Cương nói cố thi sĩ Bùi Giáng từng dành cho bà tình cảm hồn nhiên và vô điều kiện.