Á khoa đầu vào, thủ khoa đầu ra của Đại học Luật Hà Nội
23:08 20/09/2020
Nguyễn Anh Thư là thủ khoa đầu ra của Đại học Luật Hà Nội với điểm trung bình tích lũy là 3.71/4. Trước đó, cô từng là á khoa đầu vào khối D1 của trường.