Người Việt gửi về nước hơn 71 tỷ USD trong 5 năm
18:08 25/11/2020
Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài tăng khoảng 800.000 người trong 5 năm qua, đóng góp lượng kiều hối hơn 71 tỷ USD.