Cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp như nhau, quan trọng ở cách đón nhận
17:19 23/12/2020
Thiếu cả kiến thức kinh doanh lẫn nguồn vốn, Quỳnh Trang lấy khó khăn làm động lực, biến đam mê, nhiệt huyết thành niềm tin khởi nghiệp, gây dựng thành công thương hiệu thời trang Khâu by CQ được nhiều bạn trẻ yêu mến.