Nữ sinh Hà Nội giành học bổng trường top 4 của Mỹ
17:15 03/01/2021
Gấp rút làm hồ sơ trong 5 tháng, bài luận chính không theo cấu trúc truyền thống, Quỳnh Du vẫn giành học bổng gần 7 tỷ đồng từ Đại học Yale.