Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
09:52 05/01/2021
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau: Thực hiện hợp đồng lao động; di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp...