Ba nước châu Á có hộ chiếu quyền lực nhất 2021
14:43 08/01/2021
Công dân Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc có thể đến nhiều nơi nhất trên thế giới mà không cần xin thị thực trước.