Việt Nam tham gia đối thoại thực hiện công ước về bình đẳng giới
21:48 12/07/2015
Ngày 10/7/2015, tại Geneva (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 61 của Ủy ban CEDAW (Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ), đã diễn ra phiên đối thoại của Ủy ban CEDAW và Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam về tình hình thực hiện Công ước CEDAW tại Việt Nam.