Cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Định
09:55 28/10/2016
Nguyễn Thị Định - người phụ nữ xứ dừa Bến Tre, nữ tướng duy nhất của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tên tuổi bà gắn với một giai đoạn lịch sử đau thương mà anh dũng của miền Nam, của phụ nữ Việt Nam “Kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đảng”.