Dệt thổ cẩm - thước đo sự khéo léo của phụ nữ M’nông
07:42 07/12/2017
Các hoa văn thổ cẩm thể hiện quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người M’nông về đất trời, sông núi, sức mạnh thiên nhiên và sự dũng cảm của con người.