Cảnh 'trọng nam khinh nữ' trên thị trường việc làm Trung Quốc
04:27 02/05/2018
Một sinh viên Hong Kong năm ngoái sốc khi tới thực tập ở Thượng Hải vì nhận ra chỉ có một nhân viên nữ trong 30 người của phòng đầu tư.