Phim hài Hollywood: Hào quang có trở lại?
21:57 11/07/2018
Hầu hết các hãng phim Hollywood vẫn chưa từ bỏ sản xuất phim hài màn ảnh rộng, nhưng đã cắt giảm chi tiêu để có khả năng sinh lời trên doanh thu thấp hơn.
Giữa tháng 8/1945, khí thế Cách mạng trong cả nước sôi nổi, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra liên tiếp ở các địa phương. Trong lực lực lượng lãnh đạo Tổng khởi nghĩa, nhiều cán bộ chủ chốt của hội Phụ nữ Cứu quốc đảm nhiệm nhiều vị trí trọng yếu.