Đời sống của người Việt ở Nakhon Phanom, Thái Lan ngày càng khấm khá
20:52 08/11/2018
Ở tỉnh Nakhon Phanom hiện có khoảng 1600 gia đình với dân số khoảng 10 nghìn người.