Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, muốn đổi tên làm thế nào?
21:14 09/11/2018
Hỏi: Em và gia đình đang sinh sống tại Canada. Gần đây gia đình vừa nhập quốc tịch Canada. Gia đình em có ý định đổi tên thì có ảnh hưởng gì không? * Trả lời: