Lăng mộ vợ vua Tự Đức được xây tại vị trí cũ
17:42 17/07/2019
Chủ đầu tư chấp thuận tất cả yêu cầu của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc, gồm việc xây lại mộ vợ vua tại nơi tìm thấy, sau cuộc họp sáng nay.