Tội ác ấu dâm trong giáo phái 'nuôi chung con' ở Anh
22:00 22/07/2019
Jesus Army quy định trẻ em có thể bị bất cứ người lớn nào trong giáo phái đánh đập và một số em đã bị lạm dụng tình dục.