Số người béo phì ở Việt Nam tăng nhanh nhất Đông Nam Á
22:00 22/07/2019
Trong 5 năm tính từ 2010, tỷ lệ người béo phì ở Việt Nam tăng 38%, chiếm 3,6% dân số.