Những 'gia đình ngỗng hoang' của Hàn Quốc
16:36 26/08/2020
Mỗi năm, Hàn Quốc có khoảng 20.000 gia đình rời quê hương với mong muốn con cái được học trong môi trường nói tiếng Anh.
Hội chứng sợ số 4 của người Hàn Quốc
21:20 23/07/2019
Người Hàn Quốc hầu như không sử dụng số 4 trong thang máy, phòng khách sạn... vì cho rằng con số này mang lại điềm dữ.