Hội chứng sợ số 4 của người Hàn Quốc
21:20 23/07/2019
Người Hàn Quốc hầu như không sử dụng số 4 trong thang máy, phòng khách sạn... vì cho rằng con số này mang lại điềm dữ.