Tôi thấy nhục nhã khi bị chồng ghẻ lạnh
16:33 04/10/2019
5 năm nhìn lại, chúng tôi buồn nhiều hơn vui nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ có anh là bất mãn với tôi.