Bác sỹ trẻ người Việt góp sức nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Séc
16:42 04/10/2019
Sức lan tỏa của hoạt động xã hội có ý nghĩa này đã thu hút không chỉ sự tham gia của các bác sỹ và sinh viên y khoa người Việt mà còn có sự góp mặt của các bác sỹ và sinh viên y khoa người Séc.