Người đàn bà bán dâm có 3.000 số điện thoại
09:57 18/10/2019
TRUNG QUỐC - Cảnh sát phát hiện sau ba tiếng bị sát hại người đàn bà nhận gần 40 cuộc gọi nhỡ, nhưng hung thủ là kẻ nằm ngoài mọi dự đoán.