4 việc cần làm trong tuần đầu tiên ở Mỹ
09:57 18/10/2019
Tuần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, bạn cần đăng ký các dịch vụ phục vụ cho cuộc sống hàng ngày trước khi kỳ học mới bắt đầu.