Số lượng thực tập sinh kỹ năng người Việt tại Nhật Bản tăng mạnh
17:40 28/10/2019
Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản công bố ngày 25/10, số lượng thực tập sinh kỹ năng người Việt ở Nhật Bản đang tăng mạnh, hiện có khoảng 190.000 người.