Khách Việt phải thở oxy khi đến Machu Picchu
17:58 12/11/2019
PERU - Vì độ cao chênh lệch 3.000 mét, vài khách Việt phải sử dụng bình thở oxy hoặc thậm chí bỏ cuộc trước khi tới Machu Picchu.