Tỷ lệ lao động chất lượng cao Việt Nam ở mức thấp
09:07 28/11/2019
Các chuyên gia Việt Nam và quốc tế nhận định, Việt Nam cần nâng tầm kỹ năng của người lao động và không nên coi lao động giá rẻ là lợi thế.