Nhạc sĩ Mỹ biểu diễn tác phẩm viết về 'Em bé Napalm'
20:10 12/12/2019
Gần 50 năm trước, Hannibal Lokumbe cho ra đời một tác phẩm về chiến tranh Việt Nam sau khi nhìn thấy bức ảnh "Em bé Napalm".