PNVN xin giới thiệu những hình ảnh trong cuốn sách ảnh "Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ" (Indo-chine Pittoresque & Monumentale) của nhiếp ảnh gia Dieulefils được NXB Dân trí và Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A ấn hành năm 2020:

Phụ nữ và đàn ông dân tộc Thổ ở Đồng Đăng (Lạng Sơn).

 

Phụ nữ Nùng ở chợ Quảng Uyên (huyện Quảng Uyên, Cao Bằng).

 

Phụ nữ Mông ở một khu chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Phụ nữ và đàn ông người Mán Cốc ở chợ Nặm Nàng (Cao Bằng).

 

Những phụ nữ và đàn ông người Mán Làn Tẻn, người Mán Đại Bản ở Lào Cai.

 

Phụ nữ và đàn ông người Mán Quần Trắng ở Tuyên Quang.

 

Thiếu nữ và chàng trai người Cao Lan ở Tuyên Quang.

 

Phụ nữ, thiếu nữ người Lô Lô ở vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

 

Mẹ và con - người Lô Lô ở vùng biên giới

 

Phụ nữ người Mèo Trắng ở vùng biên giới

 

Những người phụ nữ người Mèo Hoa và gia đình của họ ở vùng biên giới

 

Thiếu nữ người Mèo Hoa trong trang phục ngày hội

 

Quang cảnh sinh hoạt của gia đình phụ nữ người Thổ ở Yên Bình (Yên Bái).

Trường Hùng