Tại lễ hội đền Hai Bà Trưng, nữ giới đảm trách phần lớn các vị trí trong các đội nghi lễ...
... như cầm cờ
Khiêng kiệu. 

Trong lễ hội, đôi bạch tượng tương truyền là những con vật được Hai Bà cưỡi mỗi khi xung trận
Dọc hai bên đường nơi đoàn rước đi qua, người dân bày lễ thể hiện lòng thành kính và cũng là cầu mong Hai Bà phù hộ cho một năm khang thái
Cụ Nguyễn Thị Tín, thôn Hạ Lôi, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đứng bên đường bái vọng với lòng thành kính

Tái hiện hình ảnh các nữ tướng của Hai Bà


Trong lễ hội thiếu nữ xếp hàng dài dâng hoa tưởng nhớ anh linh Hai Bà Trưng
Rước chân hương và bài vị 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương
Sau lễ dâng hương là đọc chúc văn nêu rõ công lao của Hai Bà Trưng và các anh hùng, nghĩa quân trong cuộc khởi nghĩa
Nghi lễ hóa chúc văn
Các quan khách và người dân thành kính tưởng nhớ công đức hai vị nữ anh hùng dân tộc cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân. Năm 40, Hai Bà Trưng đã gương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương, nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi quân xâm lược nhà Hán. Chỉ trong thời gian ngắn, nghĩa quân đã thu lại 65 huyện, thành, là toàn bộ lãnh thổ nước Việt thời đó. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc được tướng sỹ và nhân dân suy tôn lên ngôi Vua, lấy hiệu là Trưng Nữ Vương, định đô tại Mê Linh.