Nếu khám bệnh mà quên mang thẻ bảo hiểm y tế, tôi phải làm sao để được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định? (Độc giả Hạ Lan)

Luật sư trả lời

Ảnh minh hoạ

Căn cứ khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm có ảnh. Trường hợp thẻ chưa có ảnh phải xuất trình thẻ cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. Với trẻ em dưới 6 tuổi, bạn chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, việc bạn quên mang theo thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh là thực hiện không đúng quy định về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, theo điểm b khoản 2 điều 31 Luật Bảo hiểm y tế, điều 28 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, để được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà không đúng về mặt thủ tục như trên, người bệnh cần chuẩn bị các hồ sơ sau để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú:

- Thẻ bảo hiểm y tế;

- Giấy chứng minh nhân thân;

- Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán.

- Hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

Theo vnexpress